Род Коровяк. Verbascum

                                                                           

Коровяк Маршалла            Коровяк мучнистый                    Коровяк овальнолистный

Verbascum marschallianum   Verbascum lychinitis                     Verbascum ovalifolium