Род Тысячелистник. Achillea

   Тысячелистник благородный   Achillea nobilis                                    

 

     Тысячелистник обыкновенный    Achillea millefolium