Неопознанные животные

                   

Семейство Gnaphosidae                            Семейство Coccinelidae                       Пчела (Клада Anthophila)                                Род Villa   

 

                      

            Паук (Отряд Araneae)                                Сем. Syrphidae                                     Род Drosophila     

 

               

           Жужжало (Род Bombylius)                          Сем. Apidae                                       Сем. Apidae                                Кобылка (Сем. Acrididae)

 

                                 

Комар                                                              Род Labidostomis                        Отряд Двукрылые (Dipterf)                Сем. Голубянки (Lycaenidae)                                                                                                                                                                                            

 

                  

Семейство Gnaphosidae                                 Отряд Жесткокрылые                  Семейство Навозники-землерои              Род Алопекоза (Alopecjsa)

                                                                                                                                                                                                     Geotrupidae